ORGANIZACJA WYDARZEŃ O CHARAKTERZE SPORTOWYM, TURYSTYCZNYM I REKREACYJNYM