Kontakt

Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku

ul. Piłsudskiego 33
56-160 Wińsko
tel: 518 249 730
e-mail: biuro@gostir.pl
NIP: 988-02-798-998

Zapraszamy do kontaktu poprzez poniższy formularz: