DZIECIĘCE ZAWODY WĘDKARSKIE

REGULAMIN SPŁAWIKOWYCH
ZAWODÓW WĘDKARSKICH
DLA DZIECI
„DZIECI NAD WODĄ”

Celem zawodów jest popularyzacja wędkarstwa, bezpiecznego zachowania nad wodą, szacunku do przyrody wśród dzieci, jako formy czynnego wypoczynku z dala od nudy i komputera, w gronie rówieśników o podobnych zamiłowaniach.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 1. Organizatorem zawodów jest GOSTiR WIŃŚKO.
 2. Termin i miejsce zawodów:
  – termin zawodów: 14.06.2020 r.
  – łowisko specjalne Zalew Słup
 3. Zawody mają charakter otwarty i są oparte na rywalizacji „fair play”.
 4. W zawodach mogą uczestniczyć dzieci do ukończenia 14 roku życia.
 5. Zawodnicy startują w klasyfikacjach indywidualnych, w przedziałach wiekowych 5 do 10 lat (decyduje rok urodzenia) oraz od 11 do 14 roku życia.
 6. Organizator nagradza zawodników, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w swoich kategoriach.
 7. Zwyciężają wędkarze z największą ilością punktów, wyliczonych zgodnie z zasadą: 1 punkt za każdy gram złowionych ryb.
 8. Ważeniu podlegają jedynie ryby żywe oraz ryby, które osiągnęły dolny wymiar ochronny.
 9. Nad przebiegiem zawodów czuwa komisja sędziowska powołana przez organizatora.
 10. Podczas zawodów obowiązuje połów metodą spławikową. Zawodnicy łowią na jedną wędkę.
 11. Wszystkie złowione w czasie zawodów ryby muszą być przechowywane w stanie żywym siatkach a po zważeniu muszą być wypuszczone do wody.
 12. Zawodnik przetrzymujący ryby w wiadrach itp. będzie zdyskwalifikowany.
 13. Każdy wędkarz obowiązany jest do posiadania podbieraka, oraz przyrządu do usuwania haczyków (tzw. wypychacz).
 14. Organizator zezwala opiekunom na pomoc zawodnikowi, w wypadkach: holu dużej ryby, lub awarii sprzętu.
 15. W czasie trwania zawodów dozwolone jest stosowanie zanęt.
 16. Zawodnicy sami losują swoje stanowiska. Wskazane, aby każdy zawodnik posiadał ze sobą krzesełko wędkarskie.
 17. Udział w zawodach jest płatny. Wpisowe wynosi 10,00 zł od osoby, płatne na konto Gmina Wińsko 47 9598 0007 0100 0172 2001 0143.
 18. Organizator stawia wymóg, aby KAŻDEMU ZAWODNIKOWI BEZWZGLĘDNIE TOWARZYSZYŁ OPIEKUN! – osoba pełnoletnia, ze względu na bezpieczeństwo wędkarzy!.
 19. Zawodnicy i ich opiekunowie przyjeżdżają NA WŁASNY KOSZT!
  Każdy zawodnik po zakończeniu łowienia pozostawia swoje stanowisko w stanie czystym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 2. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe wynikłe przed, w czasie lub po zawodach, zarówno wobec zawodników, jak i osób trzecich.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zgubione, lub skradzione w czasie zawodów.
 4. Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikacje ich wizerunków zamieszczonych po zawodach w mediach.
 5. W sprawach spornych decyzje organizatora są ostateczne.
 6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.

PROGRAM GODZINOWY ZAWODÓW

*od godz. 8:00 – otwarcie biura zawodów
*do godz. 8:30 – przyjazd i rejestracja zawodników
*godz. 8:40-8:45 – uroczyste otwarcie zawodów
*godz. 8:45-8:55 – losowanie stanowisk
*godz. 8:55-9:05 – przejście zawodników na stanowiska – przygotowanie do zawodów
*godz. 9:05-9:55 – pierwsze nęcenie
*godz. 10:00 -13:00 – czas trwania zawodów
*godz. 13:15 -13:45 – ważenie ryb
*godz. 13:45 – 14:45 – praca komisji sędziowskiej, poczęstunek
*godz. 15:15 – ogłoszenie wyników rywalizacji

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia na zawody przyjmujemy tylko mailowo na adres biuro@gostir.pl
 2. Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 12 czerwca.
 3. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia uczestnika, telefon kontaktowy do opiekuna, potwierdzenie wpłaty wpisowego oraz informację czy opiekun posiada kartę wędkarską.
 4. W przypadku gdy łącznie zgłosi się mniej niż 10 uczestników zawodów, zwody będą odwołane. Zainteresowani zostaną powiadomieni o ich odwołaniu telefonicznie, przez organizatora!
 5. Jeżeli w danej kategorii wiekowej zgłoszonych zawodników będzie mniej niż 6, kategorie będą połączone.
 6. Liczba miejsc jest ograniczona. Przyjmujemy wyłącznie 20 zgłoszeń. 10 zgłoszeń na każdą z kategorii.
 7. Kontakt do organizatora 602 466 66, biuro@gostir.pl