Regulamin łowiska specjalnego

Po konsultacjach z Państwową strażą Rybacką nasz regulamin jest już zaktualizowany.

2020-05 Regulamin łowiska Zalew Słup